Gledelig nytt for BDSMere

 1. Gledelig nytt for BDSMere


  Til uka skal Stortinget vedta nye lover mot diskriminering. En samlet front av i alt 16 ulike BDSM- og fetisjorganisasjoner har sammen jobbet for å påvirke lovgiverne for å sikre BDSMere og fetisjisters interesser. Nå foreligger innstillingen fra stortingets Familie- og kulturkomite. Den viser at arbeidet har båret frukter.


  -Stortinget presiserer nå at BDSMere og fetisjister er omfattet av diskrimineringsvernet i både arbeidsmiljøloven, husleieloven og andre. Det er et positivt signal, sier Ivan Mollheim, leder i SMil Norge.


  Regjeringens forslag til ny diskrimineringslov (Proposisjon 88L) styrker rettsvernet mot diskriminering for homofile, bifile og transpersoner. Det er et stort framskritt, og SMil Norge støtter fullt ut at LHBT-personer nå skal få styrket sitt rettsvern. Men samtidig benytter den nye loven en svært snever definisjon av seksuell orientering, som i praksis innebærer at grupper som opplever fordommer og diskriminerende adferd ikke får nyte godt av det styrkede rettsvernet. I tillegg inneholdt regjeringens proposisjon formuleringer der sadomasochister og fetisjister som eneste gruppering eksplisitt ble nevnt som untatt fra den nye lovens virkeområde.


  Alliansen av BDSM-organisasjoner hadde derfor møter med representanter for Ap, Høyre, Senterpartiet og SV, for å argumentere for at den nye loven burde gi vern mot alle typer diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og identitet.


  Flertallet (bestående av regjeringspartiene Ap, SV og Sp) har gått inn for at den nye loven kun skal omfatte LHBT-folk. Men samtidig skriver de i en egen merknad følgende: “Flertallet vil likevel understreke at forskjellsbehandling på grunnlag av fetisjisme, sadomasochisme og liknende forhold som er omfattet av privatlivet ikke kan anses som saklig grunn i arbeidsmiljøloven, husleieloven og andre spesiallover, selv om det ikke er omfattet av det spesielle vernet i loven her”.


  Et mindretall, bestående av Frp, Høyre og Krf gikk derimot inn for å ta inn tillegg i lovteksten som i praksis ville kunne gi diskrimineringsvern for BDSMere og fetisjister. I deres versjon ville loven hatt følgende formulering: “Diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt. Det samme gjelder diskriminering på grunn av andre liknende vesentlige forhold ved en person.”


  -Vi opplever dette som en åpning fra mindretallet for å også la oss være omfattet av lovens diskrimineringsvern, sier Mollheim.


  I møtene med politikerne har alliansen av BDSM- og fetisjorganisasjoner opplevd å bli møtt med interesse og forståelse.

  -Det er helt naturlig at mange politikere ikke har tenkt gjennom eller vurdert vilkårene for oss som seksuell minoritet. Vi tror arbeidet med denne loven har bidratt til å øke bevisstheten og kunnskapsnivået blant stortingspolitikerne om viktige seksualpolitiske spørsmål som angår oss. Det kan få positive følger i framtida. For kink-bevegelsen i Norge har arbeidet med diskrimineringsvern vært en tydelig demonstrasjon både på at samarbeid gir styrke, og at det nytter å spre informasjon og jobbe for bevisstgjøring. Det er nyttige lærdommer for framtida, avslutter Mollheim.