Kategorier

Det finnes et mangfold av varianter og kategorier som man kan sortere BDSM i - om man vil ...

Hvorfor er det viktig å passe inn i en bestemt bås?
Et tema som dukker opp ofte i nettdiskusjoner om BDSM er hva som er en ”ekte” sub. Det blir i den sammenhengen vist til at noen har blitt såret fordi andre sier de ikke er en ”ekte” sub, mens andre blir fornærmet over at andre antyder at de kanskje er noe annet enn en submissive, altså en underkastende partner. Felles er at svært mange som ikke er Switch eller Dominant påberoper seg retten til å være ”sub”, og nåde den som antyder at de kanskje ikke er det helt, fullt og på korrekt vis.

Submission
Hva betyr så dette begrepet ”sub”?
Det kommer fra engelsk, fra ”submissive”, altså underkastende. I BDSM viser det til den underkastende parten i et D/s forhold: Dominance/submission. Det er ett av mange uttrykk som brukes som en motpart til en rekke posisjoner som oppfattes som styrende i et BDSM forhold. I enkelte populære sammenhenger har ”sub” blitt en samlebetegnelse for alle som ellers ville gå under betegnelsene ”submissive”: ”bottom” ”masochist” ”boy” ”servant” ”pig” ”slave” etc etc – det er en rekke slike betegnelser der ute som alle har det til felles at de beskriver noen av de mange rollene det er mulig å innta i et BDSM forhold.

Ulike roller
Svært mange av disse posisjonene har et element av underkastelse. De kanskje minst typisk underkastende er begrepene ”bottom”, ”masochist” og ”boy”. ”Bottom” eller bunn brukes om den parten som er den mindre passive i et seksuelt forhold. Dette er en av posisjonene som er helt uproblematiske i kombinasjon med en Dominant holdning. Populært kalles slike Dominante for ”Do-Me-Doms” – en Dominant som krever at den andre tilfredsstiller ham/henne ut fra helt bestemte ønsker. En slik Dominant kan også utmerket godt være en masochist, og kreve å bli slått, bundet eller på andre måter behandlet røft ut fra helt spesifikke krav. Det trenger altså ikke være noe snev av underkastelse innenfor verken det å være bunn eller det å være masochist. Å bruke betegnelsen ”sub” ukritisk om en masochist eller bunn kan altså bli svært misvisende.

Underkastende roller: boy/boi
De mer typiske posisjonene hvor underkastelsen er tydeligere er – med økende styrke – ”boy”, ”submissive”, ”servant”, ”pig”, ”slave”. En ”boy” eller også ”boi” er den som innehar det som tilsvarerer den yngres forhold i en senior/junior konstellasjon. Typisk er at den vanlige partneren til en ”boy” ofte er en ”Daddy”. Dette har ingenting å gjøre med å leke med alder, men alt å gjøre med autoritet og posisjoner. En ”boy/boi” (”boi” brukes ofte blant lesbiske) er den som blir satt til skittjobbene, den som løper og henter stoler, den som kan bli bedt om å holde kjeft å lytte, den som tar de tunge løftene, den som trenger opplæring, oppfølging og av og til irettesettelse. En slik rolle er ofte kombinert med masochisme og andre seksuelle preferanser hvor den andre parten er den aktivt styrende, men trenger slett ikke være det. En boi kan godt være en sadist, eller en Dominant som har valgt å adlyde en annen Dominant i en periode for å lære.

Sub
”Submissive” er en betegnelse på en underkastende partner som tenner på selve underkastelsen. Typisk for en ”submissive” eller sub er at denne betegnelsen kan dekke et vidt spenn. Mange sub’er velger å sette klare grenser for sin underkastelse av forskjellige hensyn, alt fra egne grenser til forhold til familie, jobb, fritidsaktiviteter og kulturen de skal fungere innenfor. Det som skiller en sub fra en ”boi”, ”masochist” eller ”bottom”, er at det er underkastelsen som er den sentrale motiverende faktoren. De ulike fysiske handlingene som blir utført er underordnet, underkastelsen er en mental tilstand som blir opplevd som intenst tilfredsstillende i seg selv. En vanlig forståelse av sub’ens mentale tilstand innenfor underkastelsen er den intense gleden ved andres nytelse, en glede som gjør det tiltrekkende å sette sine egne ønsker til side i større eller mindre grad. En typisk sub vil kanskje hate å vaske kopper, men løpe til oppvasken med glede, fordi det tilfredsstiller partneren at det blir gjort. Når enkelte sub’er forveksles med ”bottoms” og masochister, er dette fordi de kan ha den samme intense opplevelsen ved å bli brukt seksuelt av en Top, eller brukt av en Sadist: partnerens nytelse er den viktigste motivasjonen for underkastelsen, og det til en grad som går langt ut over det alminnelige empatiske ”det er best for meg når det også er godt for deg.”

Tjener
”Servant” – tjener – er gjerne et uttrykk for en som tjener uten et masochistisk eller seksuelt tilsnitt. En tjener kan ha klare grenser i forhold til disse tingene. Typisk er da at en tjener heller ikke har noen rettigheter til denne type tilfredsstillelse. En tjener i en husholdning eller et BDSM forhold er den som legger til rette, ordner, fikser og gjør de praktiske oppgavene, etter ordre fra den partneren vedkommende tjener. En tjener kan har tydeligere grenser enn en sub, men likevel være mer underkastende innenfor de gitte rammene. I tjenerens rolle er det enda færre belønninger enn i de fleste andre rollene: ikke noen direkte fysisk kontakt som kan gi glede gjennom å se den andre nyte, ikke noe masochisme som kan trigge endorfiner og en rus gjennom lidelse: tjeneren tjener den andre for gleden ved å utføre de gitte oppgavene så godt som overhodet mulig, uten annen belønning enn det som ligger i en jobb gjort godt, for et annet menneske.

Gris
”Pig” er et begrep som sjelden brukes i Skandinavisk SM, men som er ganske vanlig i harde SM miljøer i utlandet. Det brukes som regel i forståelsen ”painpig”, da om en som bare skal brukes til å mishandles, og som ikke har noen krav om omtanke, følelsesmessig involvering fra den andre partneren eller rettigheter når det gjelder å stille krav til behandlingen. Disse har gjerne en eller annen grense, for eksempel permanent skade eller risiko for STD som ikke kan behandles, men disse grensene er svært vide. En gris er et objekt for den andre partens innfall. Ofte er dette sammenfallende med intens ydmykelse. Avvisningen som ligger i å ikke selv kunne sette grenser eller stille krav om hvordan interaksjonen skal foregå tar fra grisen svært mye kontroll i forholdet og kan oppleves som svært ydmykende. For en ”pig” som ikke bare er ”painpig” er nettopp denne ydmykelsen det viktigste: det å bli presset så langt ned på rangstigen som det overhodet er mulig å komme, og ikke ha noe annet valg enn å adlyde.


Slave
”Slave” er kanskje det mest romantiserte begrepet av alle disse. Sammen med ”sub” brukes det ofte som samlebetegnelse. Det er imidlertid enda mindre dekkende enn ”sub” er. En slave slik det blir brukt i forbindelse med TPE – Total Power Exchange – hvor det er mest vanlig, er en partner som har gitt fra seg alle rettigheter til den andre. Det dreier seg her om alle rettigheter, den andre har total kontroll. Slaveri er derfor i langt større grad et ideal enn en tilstand. De aller fleste som lever i forhold hvor TPE er idealet må kompromisse. Samfunnet med lover, rettigheter, krav og forventninger kan ikke ignoreres. Resultatet er at de fleste lager kompromisser. Slaven gir fra seg rettighetene innenfor visse områder, og beholder kontrollen på andre. Eksempel kan være at slaven beholder kontrollen over beslutninger som har med slavens yrke å gjøre, men gir fra seg kontrollen når det gjelder fritiden. Hvis slaven har ansvar for andre som ikke er involvert i forholdet (barn, syke slektninger) kan dette være innenfor slavens kontroll, mens det kan være et forhandlingsspørsmål hvor mye tid og penger som skal brukes på denne måten. Slik skapes det små rom i det daglige for TPE, samtidig som slaven fremdeles kan fortsette å fungere innenfor sine profesjonelle og sosiale nettverk. Typisk for slaveri er at innenfor de områdene hvor det ER TPE, kan alt bestemmes av den Dominante. Dette gjelder sex, penger, masochisme, tjeneste, arbeid, ydmykelse, frihet, etikette, tiltale, omgang, sosialt liv – hvis det ikke er gitt klare begrensninger på forhånd har en slave ingen grenser.

Begrepsmangfold
Det er imidlertid ikke slik at særlig mange av disse begrepene utelukker de andre. Det er imidlertid en del begreper som ikke bør forveksles. For eksempel kan det være veldig problematisk å gå ut fra at en ”boi” er en underkastende partner. Vedkommende er kanskje villig til å lystre sin ”Daddy”, men slett ikke andre som tror de har noe de skulle sagt. En masochist er heller ikke nødvendigvis en sub, og det samme gjelder en bottom. De kan godt bli bundet, pisket, knullet hardt, men be dem om å hente deg en kopp kaffe og de ler rått. Det er også viktig å forstå at en tjener ikke nødvendigvis er seksuelt tilgjengelig, eller at en ”pig” ville bli ukomfortabel og miste tenningen hvis du insisterer på å inkludere vedkommende i din vanlige sosiale omgangskrets, og behandle vedkommende ”pent”. De kan ikke puttes i en stor sekk som heter ”sub” og så er alt bra: de forskjellige ønskene de har i et forhold er så motstridende at det kan bli farlig å gå ut fra at det er greit å skjære alle over en sjenerøs, sosialdemokratisk kam. Å ha mange ulike begrep for å snakke om ulike posisjoner innenfor BDSM handler ikke om å ha så mange bur som mulig å putte folk inn i, men om å ha et begrepsmangfold som kan gjøre det enklere å forstå bredden ved sine egne preferanser. Å bli behandlet som en partner som er forventet at du skal sette grenser og delta når det du egentlig ønsker er å bli banket, knullet, spyttet på og jaget ut med buksene på knærne er frustrerende, og fører til kryssende forventninger som gjør begge parter ulykkelige. Da er det viktig å vite at det finnes mer enn et begrep for beslektede preferanser. Bare det å vite at mer enn en ting kan være riktig kan være nok til å fortsette jakten på å definere den personlige opplevelsen, det subjektive kinket, som kan tilfredstilles sammen med en partner som er villig til å tenke i mer enn en bås.
  

 

 

 

 

Den ensomme Alfa rollen

Av ulike grunner er det sjelden at rollen som Dominant kommer under debatt. Standardsvaret om den Dominante partneren i et BDSM forhold er at ”vedkommende gjør som han/hun vil.”

Dette er imidlertid langt fra sannheten.

Dominans
Den Dominante siden – også kalt Dom eller Domme siden (forkortet Dom/me) har navnet fra engelsk og latin: [Middle English dominaunt, from Old French, from Latin domin ns, dominant-, present participle of domin r , to dominate; see dominate.] Det betyr styrende, eller også på godt norsk: Dominant. I et BDSM forhold er den Dominante parten gjerne den som gir ordre, som tar initiativ, som stiller krav og som deler ut straff. Dermed blir ”Dom” en slags samlebetegnelse på den handlende, aktive eller sadistiske partneren. Det skaper et inntrykk av at dominans er det samme som initiativ og som sadisme. Ulike roller som ofte oppleves som synonyme med Dominant er Mester/Mistress, Hersker/inne, ”Daddy,” ”top” og sadist.

Topp og Sadist
Topp og sadist er ikke nødvendigvis Dominante i det hele tatt. Topp brukes om den aktive parten i et seksuelt forhold: den som tilfredsstiller den andre parten. En topp kan godt være underkastende, og ta på seg den aktive rollen, men følge ordrene til en Dominant ”bottom”. På samme måten kan en underkastende sadist utføre de sadistiske handlingene på ordre fra en Dominant masochist: sadisme i BDSM sammenheng betyr å ha seksuell tilfredsstillelse av å påføre andre smerte, det er ikke en forutsetning for denne tilfredsstillelsen at masochisten underkaster seg sadisten. Mange opplever imidlertid S/m dynamikken som en svært sterk bekreftelse på deres Dominans, og det er derfor ganske vanlig å finne sadisme i denne kombinasjonen.

Ytre begrensninger/indre kontroll
De andre rollene kan sies å uttrykke større eller mindre grad av Dominans, men det er vanskelig å gradere dem. Dette fordi alle rollene er avgrenset i svært stor grad, og derfor ikke virkelig et uttrykk for at den ene parten kan gjøre som Han/Hun vil, samtidig som de i alminnelig bruk er titler som brukes på individer, heller enn funksjoner. Hva begrenser de Dominante rollene? Først og fremst samfunnet vi lever innenfor, sosialt og juridisk. Å kreve at andre gir avkall på sin frihet og rett til å bestemme over seg selv er i beste fall uforskammet og asosialt, med et psykopatisk snev, i verste fall straffbart når kravet blir til handling. Derfor er den Dominante og kontrollerende rollen i et BDSM forhold alltid farget av at den som er under sterkest kontroll er den Dominante. Graden av ansvar og selvkontroll øker med graden av Dominans. Et forsøk på å gradere de ulike rollene for Dominans i stigende rekkefølge ser slik ut: Dom/inatrix, Daddy, Mester/Mistress, Hersker/inne.

Dom, Domina, Dominant, Dominatrix
En Dom/inatrix bestemmer i realiteten svært lite. Dette er en rolle som først og fremst handler om omsorg og tilfredsstillelse av den andre parten. Det er en av grunnene til at det finnes profesjonelle kvinnelige Dominante: Det kolliderer ikke med denne rollen å være tjenesteytere, hvor den ene parten kan levere en ønskeliste om handlinger som så blir utført. Utenfor den profesjonelle dynamikken har en Dom/me likevel en del rettigheter og friheter som den underkastende parten ikke har. De setter dagsorden, de skaper rammene for samhandlingen og starter og stopper leken. De kan presse mot grensene til sin underkastende partner, og utfordre og kreve stadig mer av den andre. En Dominant vil imidlertid alltid forsøke å holde seg innenfor klare grenser som er forhandlet på forhånd. Disse forhandlingene kan være svært omfattende, og tas opp igjen ved behov, på initiativ fra begge parter. Dominansen kan være innskrenket til soverommet eller til avgrensede tidsrom, eller til å bare handle om visse områder av tilværelsen: De kan kreve sex, men ikke klesvask, de kan ”straffe” med en hårbørste, men ikke med en pisk. Det er slett ikke uvanlig at en Dom/inatrix ikke er sadistisk i det hele tatt, og at straffen enten er helt symbolsk: en pelspisk som kjærtegner huden, et silketørkle for øynene mens de later som om de skraper i partneren med en kniv, måtte gå på butikken med en dildo/buttplug mellom bena (selvsagt uten at noen faktisk vet om det), eller den har ikke snev av potensiell vold eller ydmykelse i det hele tatt, men består i ting som er avtalt at de betyr ”straff.”

Daddy
En Daddy er en rolle som den vennlige, men ofte strenge og rettferdige, omsorgs- og autoritetspersonen. Denne rollen er slett ikke nødvendigvis maskulin, det er ikke uvanlig å finne ”Daddies” blant lesbiske. Daddy-rollen hviler på en kombinasjon av autoritet, omsorg og ansvar som forholder seg til modeller som den strenge, men kjærlige faren, den kunnskapsrike og erfarne – ofte eldre – autoriteten. Alderen er ikke så viktig som viljen til å ta på seg både friheten til å stille krav og bestemme, og ansvaret for å ta vare på, undervise og stimulere den andre partneren. Forholdet kan være "kjærlig far, liten pike/gutt", eller "streng lærer og autoritet, gutt/jente med behov for disiplin." En Daddy har gjerne et forhold til en boi, og det er da slett ikke uvanlig at Daddy av begge kjønn tituleres med ”Sir.”

Mester/Mistress
Mester/Mistress er svært problematiske titler, ikke minst gjelder dette den kvinnelige rollen. ”Mistress” er en slags default for underkastende menn som ønsker å tiltale den Kvinnelige partneren på en måte som både signaliserer deres underkastelse, bekrefter Kvinnens Dominans, knytter disse til pornografiens fantasier og forestillinger om Kvinnelig Dominans, og knytter alt dette til betydningen ”elskerinne”. Den mannlige rollen ”Mester” er tydeligere knyttet direkte til autoritet og personlig frihet, og i mindre grad til seksualitet og fetisjer. Samtidig er dette begreper som dekker mange ulike grader av Dominans. De strekker seg over en skala som går helt fra den mykeste Dom/inatrix rollen til den mest kontrollerende rollen som slaveeier. I dagligtale brukes det også som tittel på et individ, uavhengig av grad av Dominans, gjerne etter avtale mellom partene om hva som er den beste tiltaleformen.

Hersker/Herskerinne
Et annet ord for slaveeier kan også være Hersker/Herskerinne. Dette er særlige skandinaviske ord. Begrepene ”ruler” brukes sjelden om en Dominant partner på engelsk. Slaveeierens rolle er spesielt vanskelig. Slaveri i BDSM er kjennetegnet ved at bare den ene parten har rett til å bestemme, slaveeieren skal ideelt sett få igjennom sin vilje. Samtidig blir begrensingene for den Dominante større jo mer makt Han/Hun har, og samfunnets begrensninger er spesielt framtredende. En Dominant som blir gitt den fulle og hele makten over sin underkastende partner må ikke bare sysselsette, følge opp og kontrollere den andre, men også huske på å lage rammer for vedlikehold av begges profesjonelle og sosiale nettverk, følge med på den andre partnerens fysiske og mentale velvære og skape spenningen mellom belønning, rutine, handlinger og konsekvens som gjør at Hersker/inne – slave forholdet er tiltrekkende og tilfredsstillende for begge. Ordet om at med makt følger ansvar er tydeligere jo lenger ut mot den totale TPE forholdet kommer. Jo mindre ansvar den underkastende parten har, jo mer ansvar har den Dominante.

Kontroll, ansvar, selvkontroll
Dette er kjernen i Dominansens begrensning. Selv i de mest ekstreme tilfellene av Dominans, som den aggressive, sadistiske Herskerinnen over en partner som har svært få grenser og svært innskrenket handlingsrom, så kan ikke den Dominante parten gi slipp på kontrollen over seg selv. Den underkastende parten legger kontrollen i den andres hender, og jo mer makt og kontroll den Dominante får, jo viktigere er det at vedkommende overvåker sine egne grenser. I forhold til en svært underkastende masochist, hvor begge parter søker nettopp etter å utvide, bekrefte og utfordre grensene for den Dominantes frihet og den underkastendes ydmykelse og smerte, er det den Dominante parten som må stoppe seg selv og den andre hvis noe skjer.

"Top Space" og "Dom Rage"
Dette gjør at motstykket til ”subspace”, opplevelsen av frydefull rus og ”flyt” som enkelte underkastende partnere søker etter, er et problem for den Dominante. ”Top space” er ikke det samme, dette er en tilstand av hyperoppmerksomhet, hvor den Dominante er ualminnelig oppmerksom på den andre, en tilstand av ekstrem kontroll. Dette er noe helt annet enn det som kalles ”Dom rage” – en tilstand av ukontrollert hengivelse til aggresjonen som er potensielt til stede i alle Dominante Sadister. Det Dominante raseriet er kanskje den viktigste grunnen til å ha sikkerhetsord og andre signaler som den underkastende partneren har ansvar for å bruke for å gi beskjed om at den andre har gått for langt. Klare, tydelige og velkjente signaler som den Dominante parten er vant til å reagere på er den enkleste måten for en hjelpeløs, underkastende partner å stoppe en Sadistisk Herskerinne som tenner på friheten til å bruke et annet menneske som Hun vil.

Myten om Dominansen
Et av de største problemene i SM debattene, er at den Dominante rollen nesten bare blir diskutert av pornografien eller i forhold til den underkastende. I disse sammenhengene vises den Dominante først og fremst som et piskestativ. For Dominante Kvinner kan rollen utvikles litt til fetisjmodell og leverandør av kroppsvæsker og kroppsdeler for mottak og tilbedelse. Vekten på ansvaret er svært stor, og antydningen om at rollen kan inneholde utfordringer som i seg selv er svært krevende blir avvist med omkvedet at den Dominante gjør som Han vil. Denne flate framstillingen sammen med den ekstreme individualismen og personlige ønsket om selvhevdelse som er absolutt nødvendig for å beholde et snev av kontroll både over seg selv og den underkastende, gjør at refleksjonen rundt Dominans alt for ofte begynner og ender med underkastelsen. Dominant er noe man "er", underkastelse kan læres. Siden de må være svært egosentriske for å i det hele tatt kunne fungere i sin rolle, faller Dominante lett tilbake på myten om at de gjør som han/hun vil, og det blir ikke stilt flere spørsmål.