Arbeidsprogram for SMil Norge 2015 -2016

1. Organisatorisk arbeid

 • I perioden skal SMil Norge verve 30 nye medlemmer.
 • Styret skal arbeide for å inngå i gjensidig forpliktende samarbeid med andre selvstendige grupperinger, og eventuelt revidere de allerede inngåtte samarbeidsavtalene.
 • Styret skal arrangere en landsdekkende konferanse for BDSM- og fetisjinteresserte. Konferansen skal fortrinnsvis arrangeres i samarbeid med en av lokalforeningene foreningen har samarbeidsavtale med. Konferansen skal bidra til kompetansebygging og økt samarbeid. Den skal ha en egen avdeling for erfaringsutveksling for lokalforeninger.
 • Styret skal prøve å få besøkt alle de lokale foreningene i løpet av perioden.
 • Smil Norge skal delta på Skeive Dager og i paraden, i samarbeid med SLM, Wish, Smia og andre naturlige samarbeidspartnere.
 • Styret skal jobbe med å sikre medlemmene fordeler som gjør medlemskapet attraktivt.

2.Informasjonsarbeid

 • Foreningen skal videreføre arbeidet med nettstedet og diskusjonsforumet http://www.smil-norge.no/. Styret skal støtte webredaksjonen i arbeidet med å videreutvikle innholdet på nettsida.
 • Styret skal opprettholde og utvide rådgivningstjenesten, både telefonvakten og eposttjenesten.
 • Styret skal drive foredragsvirksomhet, både oppsøkende og ved forespørsel. Man skal prioritere foredrag for studenter i medisin, sexologi og juss, og vektlegge opplysning om SSS og informert samtykke.
 • I perioden skal BDSM-brosjyren oppdateres og trykkes opp på nytt. Styret skal lage en plan for distribusjon.
 • Styret skal jobbe med informasjon om ulike typer risikoadferd, for å spre kunnskap om helsefarer og legge til rette for ansvarlig BDSM-utøvelse.
 • Styret skal arrangere ett seminar med en internasjonal ekspert, for å bidra til kompetanseheving i BDSM-Norge.
 • Styret skal fortsette å produsere nyhetsbrevet Kinknytt på en månedlig basis. Nyhetsbrevene skal også gjøres tilgjengelig på Fetlife og Facebook, og linkes til på Twitter.
 • Styret skal forberede en 'mappe' med informasjon om BDSM og fetisjisme som kan brukes for å informere instanser som for eksempel politi, helsevern med flere om hva BDSM og fetisjisme er. Denne 'mappen' skal finnes lett tilgjengelig i nedlastbart format på smil-norge.no

3.Politisk arbeid

 • Smil Norge er representert i Diagnoseutvalget Revise F65 og skal jobbe aktivt og langsiktig for å motarbeide stigmatisering og fordommer mot BDSMere og fetisjister.
 • Foreningen skal jobbe med å utvikle et etisk rammeverk for «kink-Norge», i samarbeid med lokale foreninger.