Pressemelding

Vil ha SM på timeplanen

-Kunnskapsnivået blant helsepersonell er for dårlig om sadomasochisme og fetisjisme. Nå som SM ikke lenger er en psykiatrisk diagnose, er det på tide at det tas et løft i å sikre at helsepersonell og psykologer får bedre kunnskap om alternativ seksualitet, sier K.Ø., leder i Smil Norge.

Smil Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for sadomasochister og fetisjister. Foreningen jobber mot fordommer, og for aksept for sadomasochisme som en positiv og sunn seksuell praksis. Nylig samlet foreningen 14 ulike lokale SM-foreninger fra hele landet til en samarbeidskonferanse i Bergen. De ulike foreningene ble enige om å forsterke det seksualpolitiske samarbeidet, og spesielt jobbe for mer informasjon om SM.

-Vi ønsker oss at informasjon om SM og fetisjisme blir tatt inn i pensum for helsepersonell, og for psykologer. Vi vet at det blant mange i helsevesenet eksisterer fordommer og uvitenhet om SM.  Mer informasjon vil også sette helsepersonell i bedre stand til å hjelpe og rådgi unge mennesker som er usikre, sier Ø.

Smil Norge har allerede hatt samarbeid med Medisinernes Seksualopplysning, og har holdt foredrag for medisinstudenter. Men nå ønsker foreningen at informasjonsarbeidet blir bedre organisert, og formalisert.

-Vi håper helsedirektoratet vil spille på lag med oss i å spre informasjon og bryte ned fordommer. Det er viktig at spesielt ungdommer får vite at sadomasochisme og fetisjisme er normale og sunne lyster, som kan praktiseres på gode måter, avslutter Ø.