SMil Norge får støtte fra helsedirektoratet

SMil Norge får støtte fra Helsedirektoratet
 
Under årets generalforsamling vedtok SMil Norge en ny, offensiv strategi for å utvikle organisasjonen. I forbindelse med nysatsingen ble det søkt støtte fra Helsedirektoratet om støtte til informasjonsarbeid. Nå har det gledelige svaret kommet: Helsedirektoratet støtter SMil Norges arbeid med 74.000 kroner i år.
 
-Dette er utrolig gledelig, og vil sette oss i stand til å gjennomføre store nye satsinger, sier leder i SMil Norge Ivan Mollheim.
 
Støtten fra Helsedirektoratet skal gå til fire ulike prosjekter SMil er i gang med:
-En oppgradering av den årlige Kinkferansen. Vi ønsker å invitere dyktige fagfolk og inspirerende foredragsholdere internasjonalt.
-Oppdatering og nyutgivelse av SMil Norges informasjonsbrosjyre. Dette arbeidet er i sluttfasen. Støtten vil gjøre det mulig å trykke opp flere, og få spredt dem videre.
-Et styrket rådgivings- og opplysningsarbeid.
-En utvidet foredragsvirksomhet.
 
-Vi har et veldig engasjert styre, og gleder oss til å kjøre på med nye prosjekter. Vi håper flere vil se nytten, og melde seg inn i SMil Norge, og bli med på arbeidet. Mye av arbeidet kommer til å bli organisert i egne prosjektgrupper. Vi trenger mange frivillige, sier Mollheim.
 
Første stopp for SMils offensiv er Pride Park i Oslo 22.-25. juni, der SMil Norge og Revise F65 skal ha egen stand.
 
-Vi har spennende planer for Pride Park. Det er fritt fram for folk til å melde seg om de har lyst til å bidra, avslutter Mollheim.