Informasjonshefte om BDSM lansert

Under Kinkkonferansen 2012 i Trondheim lanserte SMil Norge vår nye informasjonsbrosjyre om BDSM, utarbeidet med støtte fra Helsedirektoratet. Her kan du laste den ned!

Under kinkkonferansen 2012 i Trondheim hadde styret i SMil Norge gleden av å kunne presentere det nye informasjonsheftet om BDSM SMil Norge har utarbeidet med støtte fra Helsedirektoratet. Heftet "BDSM - Berikende samspill" er på 48 A5-sider, og inneholder informasjon om sikkerhet og helse, og avliver gjengse myter om BDSM.
-Vi er utrolig stolte over å ha fått ferdig dette informasjonsheftet. Vi tror det kan være svært nyttig i å spre kunnskap om sikker BDSM-utøvelse, og fjerne fordommer mot BDSM, ikke minst blant ungdom, sier leder i SMil Norge Janne Flor.

Heftet tar for seg både vanlige etiske spilleregler i BDSM og gir et grunnriss av hvordan man skal te seg i sosiale BDSM-settinger.
-Mange har den eneste kunnskapen sin om BDSM fra karikerte framstillinger i media eller populærkultur, eller fra porno. Vi tror det er et stort behov for edruelig informasjon som kan gjøre folk tryggere på sin egen seksualitet, og sette dem i stand til å utforske på en ansvarlig måte, sier Flor.

Det er styret i SMil Norge som har laget brosjyren, men en rekke ressurspersoner fra ulike lokale foreninger har bidratt. Under Kinkkonferansen ble det også klart at mange lokale foreninger ønsker å bidra til å få heftet spredt i sine lokalmiljøer.
SMil Norge vil nå ta initiativ til å spre heftet til lokale helsestasjoner for ungdom over hele landet. I tillegg vil en digital versjon av brosjyren bli tilgjengelig på SMil Norges nettsida, og trolig også på Helsedirektoratets nettside.

-Førsteopplaget er på 3000 eksemplarer, men ingenting er jo bedre enn om vi går tom. Om noen ønsker å bidra til å spre informasjon, blir vi glade om de kontakter styret i SMil Norge, avslutter Flor.  

Under bildet er link til nedlasting av en webversjon av heftet.

Du kan diskutere heftet på vårt forum

SMilbrosjyre_web.pdf