Pressemelding fra Revise65

SMil Norge har i flere år støttet Revise65s arbeid mot diagnosene. I forbindelse med at Sverige fjerner diagnoser på blant annet sadomasochisme og fetisjisme, forsøker både Revise og SMil Norge å smi mens jernet er varmt.

I skrivende stund jobber styret i SMil Norge med et åpent brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

Pressemelding 17.11.08 fra LLHs Diagnoseutvalg – Revise F65

Sverige fjerner sadomasochisme som sykdom

Fra nyttår vil Norge være det eneste skandinaviske landet der sadomasochisme fortsatt regnes som sykdom. Psykolog Thore Langfeldt støtter svenskenes fjerning av seks sexrelaterte diagnoser.

Som første land i verden fjerner den svenske Socialstyrelsen sadomasochisme, transvestisme og fetisjisme som sykdomsdiagnoser fra sin nasjonale utgave av diagnosesystemet ICD, International Classification of Diseases. Den norske helsedirektøren ser heller ikke noe grunnlag for å kalle disse diagnosene for sykdom.

Socialstyrelsen tar bort diagnosene fra sykdomslisten for ikke å forsterke fordommer overfor disse seksuelle minoritetene. Diagnosene stammer fra en tid da alt annet enn den heteroseksuelle misjonærstillingen ble ansett som seksuelle perversjoner, sier Lars-Erik Holm, generaldirektør i Socialstyrelsen til Dagens Nyheter.

- Socialstyrelsen vil med denne endringen understreke at dette er ikke er sykdommer og heller ikke perverst. Det er veldig viktig for disse individene at samfunnet godtar dem som fullverdige borgere, sier Holm.

- Vi ser jo nå når svenskene endrer på dette at det kan være noe vi også bør gjøre noe med, sier Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Nettavisen. Her er det flere seksuelle atferder som har diagnosekoder som kan medføre en sykeliggjøring av folk. Vi er helt åpne for å gå i dialog med fagmiljøene om dette. Det er ikke noe grunnlag i verken dagens samfunnsnorm eller helsefaglig tenkning for å kalle flere av disse diagnosene for sykdom, sier Larsen.

Nestoren blant norske sexologer, Thore Langfeldt, sier til Nettavisen at han støtter at svenskene stryker seks sexrelaterte diagnoser.

Dette er en stor seier for den 10 prosent av befolkningen som fetisjister, transvestitter og sadomasochister utgjør, sier Svein Skeid, leder i LLHs Diagnoseutvalg Revise F65. Det er også en seier for vårt arbeid med å få flest mulig land til å avskaffe sine nasjonale fetisj- og BDSM-diagnoser.

– Allerede i 2003 leverte LLHs diagnoseutvalg ved daværende LLH-leder Tore Holte Follestad et brev til Helseministeren med anmodning om å fjerne de aktuelle diagnosene. Vi fikk aldri noe svar på henvendelsen, forteller Skeid.

Derfor er det gledelig at norske helsemyndigheter nå vil gripe fatt i problematikken. Ikke minst i forhold til hiv-forebyggende arbeid er det viktig at gruppene det jobbes mot føler at de er noe verdt, at de har en positiv identitet. Derfor må sykdomsstempelet bort, sier Skeid.

1. januar 2009 fjerner Sverige seks ulike diagnoser for seksuell adferd fra sykdomslistene. Dette gjelder transvestisme, fetisjisme, fetisjistisk transvestisme, sadomasochisme, kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen og multiple forstyrrelser i seksuell preferanse.

- Vi vil ikke bidra til at visse typer seksuell adferd skal oppfattes som sykdommer. Disse individenes seksuelle preferenser har samfunnet ikke noe med å gjøre, fortsetter Lars-Erik Holm.

Tilsvarende endring skjedde da svenske og norske myndigheter fjernet homofili som sykdomsdiagnose henholdsvis i 1979 og 1982. - At vi fjernet homosexdiagnosen tror jeg til en viss grad har bidratt til at folk har et annet syn på homoseksualitet i dag enn på 60- og 70-tallet. Det ga de homoseksuelle selvfølelse i og med at de ikke lenger hadde et sykdomsstempel på seg. Og det samme håper vi at denne forandringen skal føre til, sier Lars-Erik Holm.

Diagnoseutvalget, Revise F65, i Landsforeningen for lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner, startet allerede i 1997 det norske arbeidet med å fjerne fetisj, sm- og transvestitt-diagnoser fra det internasjonale sykdomsregisteret. Senest i juli 2008 holdt utvalgets leder Svein Skeid foredrag for RFSUs seksualpolitiske gruppe under Europride i Stockholm. - Slik sett hadde RFSU et solid faglig fundament å bygge på når de nå fikk gjennomslag for å fjerne de stigmatiserende sykdomsdiagnoseene for samtykkende sex mellom voksne mennesker, sier Svein Skeid.

Den svenske Socialstyrelsen ønsker nå å arbeide for at samme endring skal skje i det internasjonale diagnosesystemet ICD som forvaltes av Verdens helseorganisasjon WHO. Lars-Erik Holm vil også kontakte sine nordiske kolleger.

Annen seksuell adferd som for eksempel transseksualitet, ekshibisjonisme, voyeurisme og pedofili kommer fortsatt til å eksistere som diagnoser, sier Lars-Erik Holm. Transseksualitet trenges som diagnose for å kunne gjennomføre kjønnsskifteoperasjoner og de øvrige er kriminelle handlinger som skader andre, sier han.

Danske helsemyndigheter fjernet sadomasochisme som diagnose allerede i 1995. Dermed vil Norge fra nyttår være det eneste skandinaviske landet der sadomasochisme fortsatt regnes som sykt.

Svein Skeid

Leder i Diagnoseutvalget Revise F65