SMil Norge har sendt åpent brev til helse- og omsorgsdepartementet

I dag, 18. november ble det sendt et åpent brev til helse- og omsorgsdepartementet og helseministeren med ønske om å fjerne diagnosene også i Norge.

Åpent brev fra SMil Norge 

 

til

Helse og Omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Helse og Omsorgsdepartementet

 

Smil Norge er en ikke-kommersiell, frittstående og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for sadomasochister og fetisjister i Norge.

 

I Norge har vi fremdeles flere diagnoser som definerer transvestitter, fetisjister og sadomasochister som psykisk syke, ref. WHO sin diagnoseliste:

(ICD 10 F65.00, ICD 10 F65.01, ICD 10 F65.05)

 

Tidligere omfattet diagnoselisten også homofile, men dette ble fjernet tidlig på 70 tallet.

Det kan ikke være noen tvil om at dette på generell basis har bidratt til en bedre hverdag for homofile og lesbiske.

 

Homofile og lesbiske har ikke bare fått sin seksuelle orientering ”friskmeldt”. De har også oppnådd en allmenn forståelse for at de har sine selvsagte krav på respekt for det livet de lever, sammen med en spesifikk lovmessig beskyttelse mot diskriminering og forfølgelse.

Tidligere bekymring for at de var psykisk syke ble med dette endret til at de fikk et styrket egenverd. Homofile og lesbiske fikk svart på hvitt at de hadde de samme rettighetene som heteroseksuelle og såkalt ”seksuelt normale” medborgere av Kongeriket Norge.

 

Danmark fjernet transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten i 1995,

og nå i 2008 har Sverige fulgt etter.

Smil Norge ber om at alle de menneskene i Norge som definerer seg selv innen disse gruppene, også skal få sin ”friskmelding”.

 

Diskriminering og forfølgelse på grunn av politisk orientering, religion, kjønn og seksuell orientering er noe Norge som nasjon arbeider mot.

Smil Norge mener det er på høy tid at transvestitter, fetisjister og sadomasochister også kommer inn i samme kategori, og at det samme rettsvern skal gjelde for alle som forholder seg til lover og regler.

 

På denne måten kan vi sidestilles med holdningene danske og svenske sadomasochister møter i sine respektive hjemland.

Dette bør i 2008 være en menneskerett, og vi ber om at vi kan møte det nye året med blanke ark.

 

 

Med vennlig hilsen

 

SMil Norge ved leder og styret.