Styret i SMil Norge 2016-2017

Styret i SMil Norge

(Kontaktinformasjon for offisielle henvendelser finnes her: Kontaktinformasjon)

 Leder: Beethoven
 Nestleder: godheksa
 Kasserer/kartoteksfører: slarof
 Sekretær: aranisiA
 Styremedlem: merov
 Styremedlem: Grayshield
 Styremedlem: Othilie
 1. Varamedlem: FreeeFun
 2. Varamedlem: almostalive
 3. Varamedlem: Mindplay
 Redaksjonsleder: Nova
 Webredaktør: Alpha.Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre verv:

Valgkomite: 

forsKJELLig

Kalisnov

Unikum

Revisor:

MajamY