Styret i SMil Norge 2019-2020

Styret i SMil Norge

(Kontaktinformasjon for offisielle henvendelser finnes her: Kontaktinformasjon)

 Leder: godheksa
 Nestleder: Lystmy
 Kasserer/kartoteksfører: Minx
 Sekretær: Lene94
 Styremedlem: merov
 Styremedlem: Tittan
   
 1. Varamedlem: AN0
 2. Varamedlem: Zero
   
   
 Webredaktør: broodeR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre verv:

Valgkomite: 

forsKJELLig

 

 

 

Revisor:

PoML