Diskresjon

Diskresjon, hva menes med det?

SMil Norge legger stor vekt på at medlemmene skal føle seg trygge. Derfor setter vi stor pris på diskresjon.

Diskresjon er ofte mer enn det man tror det er. Det første de fleste tenker på er det at vi SMil Norge har en form for taushetsplikt utad om sine medlemmer. Dette er sant, eneste person i SMil Norge som sitter med fullt navn og adresse til alle medlemme er vår kartoteksfører, og hun eller han har taushetsplikt angående dette. Det er kartoteksfører som ordner med adresser på post som blir sendt ut til våre medlemmer.

Men diskresjon virker på mange andre måter også - både innad og utad.

I England bruker man begrepet "subtile". Dette liker jeg enda bedre enn det å "være diskret", som begrepet diskresjon egentlig innebærer. Å være subtil kan bety å holde seg litt i bakgrunnen, å la være å fremheve seg selv, å unngå å tråkke i salaten og oppføre seg som en elefant i glasshus. For oss i SMil innebærer diskret væremåte en del konkrete ting:

Det som et medlem forteller til et annet blir som regel fortalt i fortrolighet, og dette SKAL ikke fortelles videre til andre uten aktivt samtykke fra den personen som dette gjelder. Det vil si at vedkommende skal si at det er i orden at du forteller dette til andre; du skal ikke bare anta at det er greit. Dette gjelder både utad og innad i foreningen. Hvis du er i tvil, så prat alltid med vedkommende før slikt fortelles videre. Tenk deg om!

Det et medlem forteller deg om jobb, familieforhold, eller andre detaljer fra privatlivet, bør forbli mellom deg og vedkommende!

Å treffe medlemmer/kjente fra foreningen på gata eller andre steder, kan by på utfordringer. Noen medlemmer utvikler svært nære vennskaper, men hvis du spaserer sammen med familie eller kolleger som ikke kjenner til ditt medlemsskap, og en god venn fra SMil kommer løpende bort med lang kosete klem og lurer på hvorfor du ikke var på festen sist lørdag... Da kan du kanskje tenke deg selv. Derfor er det lov å la være å hilse på kjente fra SMil når du møter dem andre steder, særlig når du og vedkommende ikke har snakket om akkurat dette og du med sikkerhet vet at det er i orden. Dette har vi tatt opp før, men noen glemmer seg stadig. Tenk deg om!

Vi forteller ikke andre om hvem som lekte med hvem på arrangementer. Slikt skaper bare ryktespredning, man forteller ofte feil i forhold til det som skjedde, andre som var med på opplevelsen har kanskje en annen oppfatning - og det kan hende at personen som hadde opplevelsen, ikke ønsker at dette skal fortelles om til folk som ikke var der selv. Andre som ikke var på arrangementet, men som hører på det du forteller, får også en veldig ekkel følelse av at hvis de blir med på fest hos oss en gang, vil det som de sier og gjør der, kunne bli gjenfortalt av andre på samme måte.

Vi bør også tenke oss om før vi, etter et arrangement, legger ut til andre om hvor mye ris vi selv fikk, hvor stram bondagen var, hvor lydig vi var og lignende. Dette gjelder både i muntlig samtale med venner, og på IRC og chat generelt. Ålreit, du har hatt en heftig opplevelse og føler for å dele den med noen, men det er slett ikke alle som er interessert i å vite disse tingene om deg. Noen vil til og med oppfatte beretningene dine som skryt, og som regel vil det være andre personer involvert i det du forteller - kanskje personer som ikke ønsker at det de gjorde med deg, skal bli viderefortalt til alle og enhver sånn uten videre. Tenk over hvilke signaler du sender ut. Vær litt diskret - Tenk deg om!

Når mange mennesker kommer sammen, vil det være situasjoner hvor ikke absolutt alle går like godt overens. Kanskje kan det oppstå uoverensstemmelser mellom deg og en annen person. Det er ikke noe krav at alle skal være bestevenner hele tiden, men man må kunne eksistere sammen i samme forening som noenlunde voksne mennesker og se hver sin vei iblant. Hvordan skal man takle uoverensstemmelser? Skal man omtale en person negativt overfor andre, for derigjennom å få flere over på "din side" og fryse ut enkeltpersoner? NEI! Har du en uoverensstemmelse med en person i foreningen, så hold det mellom dere to. Gjør opp mellom dere på voksent, fornuftig vis, hold den avstanden dere føler for, men få ikke andre medlemmer til å ta side for dere. Dette er også diskresjon. Hvis noen spør hva du har imot en eller annen, så vær diskret nok til å si at det skal forbli mellom deg og vedkommende. Tenk deg om!

Hvis en person virkelig er et problem for deg, går det an å ta dette opp med styret. De kan hjelpe deg videre med hvordan du bør forholde deg. Men ta dette opp med personen selv eller en av oss i styret så snart som mulig, uten å "klage din nød" til personer som egentlig ikke har noe med det - selv om de står deg aldri så nært. Husk hvor lett et rykte kan oppstå, en snøball begynner å trille, og den blir bare større og større før den knuses i bunnen av dalen. Tenk deg om!

Men hvis du føler for å ta noe opp styremedlemmer, så gjør det så snart som mulig - ikke la det ligge og mugne i uker og måneder - og vær voksen nok til å si hvem det gjelder slik at vi kan gjøre noe med problemet. Det nytter ikke å fortelle om et problem, og så ikke si noe om hvem det gjelder "fordi man lovet å ikke si det" eller "fordi da bryter man diskresjonsreglene". Det er ikke slik kravet om diskresjon gjelder. Våg å stole på at den du forteller dette til, behandler informasjonen med - ja, nettopp - diskresjon.

Og du... skulle du bli fortalt om slike problemer av et annet medlem, så vis deg tilliten verdig og tenk deg grundig om før du forteller noe til andre.

Vi har bare én oppfordring til dere alle, medlemmer som ikke medlemmer.

Tenk før dere sier noe!