Svar fra departementet

SMil Norge har fått svar på brevet vi sendte departementet. Svar fra departementet 19.12.08

Fjerning av transvetisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten - Sveriges fjerning av ICD 1065 - Synspunkter

Vi viser til brev fra Smil Norge til statsråd Bjarne Håkon Hanssen datert 18.11.2008 om diagnoser for transvestitter, fetsijister og sadomasochister. Spesialisthelsetjen esteavdelingen besvarer henvendelsen. I henvendelsen vises det til at Danmark fjernet transvetisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten i 1995 og at Sverige har fulgt etter i 2008. Smil Norge ber om at alle som definerer seg selv innen disse gruppene, også skal få sin "friskmelding" ved at disse diagnosene fjernes fra diagnoselisten. Ingen av de aktuelle diagnosekoder er rapportert til Norsk pasientregister i 2007 eller 2008. Dette gir en sterk indikasjon på at kodene ikke brukes. Det er mange koder i ICD-10 som etter hvert har blitt utdaterte. ICD-10 er imidlertid et WHO-kodeverk som også brukes i Norge. Vi kan ikke endre selve kodeverket, men kan la være å bruke kodene. Det finnes noen eksempler på dette og "inaktive" koder er merket i selve kodeverksboka med "brukes ikke i Norge". Det er Helsedirektoratet som forvalter selve kodeverket. Helse- og omsorgsdepartementet vil be direktoratet vurdere hvordan henvendelsen fra Smil Norge kan følges opp.

Med vennlig hilsen

Heidi Langaas e.f
ekspedisjonssjef


Cathrine Meland
avdelingsdirektør