Trenger du hjelp til å forklare?

SMil Norge har utarbeidet to informasjonsskriv til bruk for BDSMere og for å forklare om hvem og hva vi er og driver med. Meningen med de er at de skal være en støtte og hjelp for BDSMere i møte med hjelpeapparat og rettsvesen. 

              

   Helsevesen               Rettsvesen og politi