SMil Norge

Velkommen til SMil Norges nettsider!

SMil Norge er en ikke-kommersiell, frittstående og partipolitisk uavhengig interesse-organisasjon for sadomasochister og mennesker med interesse for BDSM / SM og fetisjisme i Norge.

.

Trykk på "les mer" for å finne resten av introduksjonsteksten

>> Les mer

Trenger du hjelp til å forklare?

SMil Norge har utarbeidet to informasjonsskriv til bruk for BDSMere og for å forklare om hvem og hva vi er og driver med. Meningen med de er at de skal være en støtte og hjelp for BDSMere i møte med hjelpeapparat og rettsvesen. 

              

   Helsevesen               Rettsvesen og politi

Rådgivningstjenesten til SMil Norge

Informasjons- og rådgivningstjenesten er åpen på tirsdager i partallsuker fra kl.19:00 til 22:00, men besvares også ofte utenom oppsatt tid. Hvis du ringer og vi ikke har anledning til å ta telefonen, ringer vi ikke opp igjen av hensyn til den som ringer oss. Vi ønsker ikke at noen skal måtte bortforklare noe, f.eks. Prøv heller om igjen litt senere. 

 

>> Les mer

Bli medlem av SMil Norge!

SMil Norge er en frivillig organisasjon som blant annet drifter smil-norge.no. Det er mulig å være bruker av smil-norge.no  uten å være medlem av organisasjonen. Vi setter stor pris på at forumsbrukerne støtter organisasjonen ved å også melde seg inn og betale kontingent!


Tre gode grunner til å bli medlem i organisasjonen SMil Norge:

- Du gjør det lettere for SMil Norge å trykke opp en ny utgave av brosjyren og drive annen informasjonsvirksomhet

- Du gjør ditt for å sørge for at Kinkferansen består!
- Du gir SMil Norge større troverdighet når vi driver lobbyvirksomhet og politisk arbeid¨¨

 

>> Les mer

Kinknytt Desember 2015

-informasjonsskriv for kinky folk fra Smil Norge


Innhold:

1. Velkommen

2. Oppdatering fra SMil Norge

3. Månedens nyheter

4. Månedens kulturtips

5. Kink-kalendeen

>> Les mer

BDSM reportasje

 

Tv Haugaland har laget en informasjonsreportasje om BDSM hvor vår nestleder bidro. Du kan se den ved å klikke på bildet

Diskusjon og kommentarer kan tas i denne tråden.

 

Retningslinjer for nettstedet

Regler/retningslinjer og tips for nettsiden

(Oppdatert 21. september 2015)

 

Endringer i bilderegler.

>> Les mer