OM OSS

SMil Norge

SMil Norge er en frittstående, partipolitisk uavhengig og landsdekkende forening for BDSM-ere og fetisjister i Norge.

 SMil Norge ble opprettet i 1988.

SMil Norge jobber for å bekjempe fordommer knyttet til BDSM i Norge, men er også en sosial forening.

For å bli medlem må man ha fylt 18 år, ha en personlig interesse for BDSM og respektere foreningens vedtekter.

I 2012 utga SMil Norge for første gang en brosjyre om BDSM, brosjyren ble utgitt med støtte fra Helsedirektoratet.

Brosjyren heter ‘BDSM – Berikende samspill’ og er på 48 sider i A6-format. Den er i farger og kan lastes ned gratis i pdf-format på foreningens nettsider

SMil styret lager i 2022 en oppgradert brosjyre.

 

Styret i SMil Norge:

 1. merov
 2. Lystmy.
 3. Godheksa.
 4. Lene94
 5. Akinorev
 6. Hvitsnipp
 7. Lord_Bompibjorn
 8. Spanky
 9. Tittan
 10. Zero
 11. Dolahoppa