Dominans/dominanse

Dominanse, eller det å dominere noen, innebærer å overta makten eller kontrollen over en eller flere personer, fysisk, psykisk eller begge deler. Det kan være fullstendig eller delvis overtagelse av makten/kontrollen, og det skal selvfølgelig være samtykkende fra alle parter. For mange er selve maktutveksling en sentral del for den seksuelle tenningen.