Velkommen til SMil Norge, en landsorganisasjon for BDSM’ere og fetisjister.

SMil Norge er en frittstående, partipolitisk uavhengig og landsdekkende forening for BDSM-ere og fetisjister i Norge, og jobber blant annet for å bekjempe fordommer, stigma,  diskriminering knyttet til BDSM og fetish i Norge.

SMil Norge jobber for, og ønsker et godt samarbeid med alle BDSM organisasjoner i Norge, og er godt representert fra BDSM Norge med medlemmer fra hele landet.

Nesten alle kan bli medlemmer i SMil Norge, uansett kjønn, seksuell preferanse, religion eller politisk ståsted.

 

Hva er BDSM?

BDSM er en internasjonal betegnelse og står for Bondage, Dominanse, Sadime, og Masokisme. I tillegg betegnes D’en og S’en som Disiplin og Submission (Underkastelse på Norsk).

Kort fortalt innebærer BDSM at en frivillig og samtykkende gir fra seg kontroll over en situasjon og/eller seg selv, for å gi gjensidig nytelse og glede for alle involverte. BDSM har mange definisjoner, men det kan sies å være en samtykkende, og ofte erotisk, rollelek med makt og/eller smerte.

 

Sunt, Sikkert og Samtykkende (SSS)

Sunt, Sikkert og Samtykkende (SSS) har vært et slagord for miljøet siden 80-tallet. Det er fint som banner og et første møte med tenningsmønsteret, men det er også viktig å problematisere og utforske som en del av det å bli kjent med seg selv og BDSM-miljøet. 

Sunn: Skille mellom fantasi, pornografi og virkelighet. Du skal utøve BDSM på en måte som beriker alle deltakeres liv. En skal ikke drive BDSM i ruset tilstand eller påvirket av følelser som kan påvirke leken eller lekepartnerene(e) negativt.

Sikker: Det er et felles ansvar å ha respekt for alle utøvernes psykiske og fysiske helse. Det innebærer å være klar over risikoelementer, og ta forhåndsregler mot både skade og sykdom. Det er ingen som ønsker å skade noen innen BDSM, selv om det ofte er vondt. 

Samtykke: Ethvert menneske har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet. BDSM-lek forutsetter et frivillig, ikke-utnyttende og entusiastisk samtykke. 

Nyheter fra SMil