Ny medlemsportal

SMil Norge er veldig fornøyd med å kunne tilby en ny medlemsportal for våre medlemmer. Det bringer en god del nye, og gode forandringer med seg.

For det første vil det gi oss en mye bedre måte å holde oversikt over medlemmene våre på. Per i dag har vi ikke et eget system, og må manuelt telle over antall betalte fakturaer for inneværende år i regnskapssystemet, for å finne ut av hvor mange medlemmer vi har. Det er både tungvindt og tidkrevende.

I tillegg har vi ikke tillatelse til å bare hente ut denne kundeinformasjonen og bruke til det vi ønsker, ettersom dette krever tillatelse fra hver enkelt. Så eneste som har blitt formidlet til våre medlemmer gjennom regnskapssystemet, er når det foreligger betaling for nytt medlemskap. Vi ønsker selvsagt å kunne formidle med enn bare dette, til våre medlemmer. Blandt vil muligheten for å motta nyhetsbrev fra SMil Norge, være noe man kan tegne seg opp til.

I tillegg vil man ha tilgang til årshjul, hvor man kan få oversikt over viktige eventer som årsmøte, landsstyremøter, styremøter, Kinkferansen og slike ting. Det vil først bli lagt ut på årshjulet før det blir publisert på nett, slik at du som medlem har tilgangen på informasjonen først. SmartOrg jobber også med å implementere et digitalt medlemskort, som vi håper vil være på plass om ikke så alt for lang tid.

Systemet skal være brukervennlig på alle typer nettlesere og apparater.

Det nye systemet følger også de krav og regler et slikt system har, i forhold til personvern og gdpr. Og som bruker vil man ha muligheten til å få 2-faktor autentisering, slik at du har en bedre sikkerhet rundt din egen bruker og profil.

Listen over medlemmer, og informasjonen som står der, er det bare kartotek- og medlemsansvarlig som vil ha tilgang til. Alle i styret vil ha mulighet til å sende ut felles epost, eller eposter til eventuelt opprettede grupper i systemet, men styret vil ikke kunne se hvem det er som er i disse gruppene. Bare navn på gruppene, som f.eks «Hovedgruppe» «landsstyre» «styrende organisasjoner» eller lignende. Så din personlige data er godt i varetatt.

Så vi er veldig spente på det nye systemet, og tror dette er noe som vil være med på å, ikke bare gjøre driften av organisasjonen bedre, men også løfte kommunikasjonen ut til våre medlemmer slik at vårt arbeid blir synligere, og man bedre ser det arbeidet SMil Norge legger ned. Vi håper våre medlemmer også vil finne dette forfriskende, og dersom man skulle ha noen spørsmål eller tanker rundt dette, kan man lese mer om SmartOrg her eller eventuelt ta kontakt med oss.