Innmelding

På årsmøtet i 2022 ble medlemskontingenten til SMil Norge halvert.

Pris på medlemskap:

  • 150,- for vanlig medlem
  • 100,- for student (krever studentbevis)
  • 280,- for par*

*Man registrerer den ene i paret som vanlig, og så kan man tegne medlemskap gjennom dette, for 130,-.

Betaling skjer når man registrerer seg, og så vil man påfølgende år få tilsend faktura.

Alle som har fylt 18 år, uavhengig av kjønn eller kjønnsidentitet, seksuell preferanse, religion, etnisitet eller politisk ståsted, kan bli medlem hos oss.

SMil Norge sine krav er at du respekterer våre vedtekter og at du ikke er dømt i sedelighets- eller voldssaker.

Skjema for innmelding finner du her