Innmelding

Alle som har fylt 18 år, uavhengig av kjønn eller kjønnsidentitet, seksuell preferanse, religion, etnisitet eller politisk ståsted, kan bli medlem hos oss.

SMil Norge sine krav er at du respekterer våre vedtekter og at du ikke er dømt i sedelighets- eller voldssaker.

Skjema for innmelding finner du her