Hvorfor drive med kink

Kink kan være fra det lille uskyldige leketøyet diskret i nattbordskuffen til avansert lek, eller en 24/7 livsstil som definerer store deler av livet.

Det er derfor svært vanskelig å peke på bestemte grunner for å drive med kink, 
for noen og kanskje de fleste er det å drive med kink, eller å være kinky litt krydder i hverdagen.
Undersøkelser på spørsmål om hva folk tenker er kinky gir veldig varierende svar.
Felles er et ønske eller trang om å utforske, erfare, eksperimentere og/eller presse egne og andres grenser.
De fleste har sine egne grunner for å prøve eller drive med kink.
Kink er kan defineres som:
"Samtykkende, ikke-tradisjonell seksuell, sensuell og intim atferd 
som sadomasochisme, dominans og underkastelse, erotisk rollespill, 
fetisjisme og erotiske former for disiplin."

Kink trenger dermed ikke være seksuelt, det kan være sensuelt, lek med sanser og hvordan man oppfatter noe.

 Blant unge i dag sier de fleste at de enten har prøvd, 
eller kunne tenke seg å utforske kink, seksualitet eller BDSM.