Nyhet fra SMil

Etter en gjennomgang i SMil Norge sitt styret ble det høsten 2021 besluttet å stenge SMil Norge sine nettsider.

Dette var en tung men viktig avgjørelse.
Det er tatt en avgjørelse om å ha en statisk god og informativ side.

Chatte og innleggs sidene blir ikke videreført,
da disse er svært krevende å administrerer, moderere og vedlikeholde.

Smil styret ønsker å rette sin innsatts og ressurser på å drive informativt arbeid.

Velkommen til SMil Norge sine nye nettsider.